บทความ

เมนูเช่าโปร
PRO Counter Strike:
Global Offensive
PRO ROE PRO  PUBG
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
*ใช้แล้ว ไม่โดนแบน *ใช้แล้ว ไม่โดนแบน *ใช้แล้ว ไม่โดนแบน
รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit
 
PRO  CABAL EXTREME PRO  rules of survival PRO 

Vindictus Thailand

เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
*ใช้แล้ว ไม่โดนแบน ป้องกัน IP โดนแบน *ใช้แล้ว ไม่โดนแบน ป้องกัน IP โดนแบน *ใช้แล้ว ไม่โดนแบน ป้องกัน IP โดนแบน
รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit รองรับ วินโดว์ XP/7/8.1/10 ทุก 32bit และ 64 bit
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
 
เวลา 24 ชม. เวลา 48 ชม. เวลา 3 วัน เวลา 7 วัน
90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เติม 50 ทรู 3 ใบได้คับ
300 ทรูมันนี่ 500 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
 
เวลา 24 ชม. เวลา 48 ชม. เวลา 3 วัน เวลา 7 วัน
90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เติม 50 ทรู 3 ใบได้คับ
300 ทรูมันนี่ 500 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร 

เซิฟ สิงคโปร์

เซิฟ สิงคโปร์

เซิฟ สิงคโปร์
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร


 
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร


 
  PRO
      Vinditus   
   PRO 
​      Vinditus   
   PRO 
​     Vinditus   
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร


 
เวลา 1 วัน เวลา 2 วัน เวลา 3 วัน
50 ทรูมันนี่ 90 ทรูมันนี่ 150 ทรูมันนี่
เช่าโปร เช่าโปร เช่าโปร
 
 
 
 
 
สถานะเซิฟเวอร์โปรแกรมช่วยเล่น
PRO ROE v.6
    
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO PUBG  v.7       
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO rules of survival
v.8
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO SF 2 THAI  v.36       
vอัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO SF 1 v.104       
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO SF 1 Hackkill
Mod HackEXP v.104
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO PB v.110       
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO PB Hackkill
v.110
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO AVA
Singapore v.25
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO XSHOT
v.54
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO Vindictus
v.24
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO   WarZ
Infestation   THAI
เซิฟแท้   v.51
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO 
Counter-Strike Global
Offensive
v.2
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561
PRO CABAL Extreme
v.2
      
อัพเดท 21 มิ. ย. 2561